Rahmah, M., & Zainuddin, Z. 2021 Jul 15. Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia. TAJDID. [Online] 28:1