Rahmah, Miftahur, & Zainuddin Zainuddin. " Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia." TAJDID [Online], 28.1 (2021): 105-120. Web. 28 Nov. 2021