Rahmah, Miftahur, AND Zainuddin, Zainuddin. " Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia" TAJDID [Online], Volume 28 Number 1 (15 July 2021)